Slovenský jazyk Anglický jazyk


CertifikátyReferenciePartneri
- kompletné protipožiarne zabezpečenie stavby:
protipožiarne upchávky
protipožiarne nátery, obklady káblových vedení, vzduchotechniky, VZT klapky, požiarne deliace steny
protipožiarne farby a nátery
požiarnej ochrany pre oceľové konštrukcie
požiarna ochrana podlahových konštrukcií
dodávka, montáž a servis protipožiarnych dverí
inštalovanie , oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení;
montáž, kontrola a opravy systémov automatického hasenia,
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov